Profile klas 2024/2025

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, należą:

OdziałObowiązkowe zajęcia edukacyjne
1a klasa prozdrowotna
z językiem hiszpańskim
lub językiem włoskim
język polski, matematyka, język angielski, biologia
1b klasa turystyczna
z językiem hiszpańskim
lub językiem niemieckim
język polski, matematyka, język angielski, geografia
1c klasa psychologiczna
z językiem włoskim
lub językiem niemieckim
język polski, matematyka, język angielski historia