Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców:

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Dąbrowskiego 34
41-500 Chorzów
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta: 34 1090 2024 0000 0001 1390 3359