Dokumenty

Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

STATUT

Program wychowawczo-profilaktyczny IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Zasady zwolnienia z lekcji ucznia niepełnoletniego. Do pobrania TUTAJ

Druki zwolnień. Do pobrania TUTAJ