Zarząd stowarzyszenia

  • Katarzyna Sudoł – prezes zarządu
  • Maciej Pieniążek – wiceprezes zarządu
  • Artur Jadwiszczok – wiceprezes zarządu
  • Sylwia Kuraś – sekretarz zarządu
  • Aleksandra Badurowicz – skarbnik zarządu
  • Celina Konieczny – członek zarządu
  • Marlena Hansel – członek zarządu
  • Beata Wróblewska – członek zarządu