Pielęgniarka szkolna

Godziny pracy gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka środowiskowa i wychowania – Ewa Nancka

W razie potrzeby numer telefonu do pielęgniarki jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Dzień tygodniaGodziny pracy
Wtorek8.00-12.30
Czwartek8.00-12.30
Piątek8.00-12.30

W czasie nieobecności pielęgniarki pierwszej pomocy udziela p Damian Jaksik oraz p. Michał Pella – nauczyciele wychowania fizycznego.