Pedagog szkolny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest skierowana do wszystkich uczniów naszego liceum, a w sposób szczególny do tych,  którzy napotykają  na trudności w sferze edukacyjnej, przeżywają zaburzenia zachowania lub emocji,  znajdują się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej. Wszyscy pedagodzy udzielają wsparcia uczniom podczas   bieżącej pracy na lekcjach, ale także podczas zajęć specjalistycznych. Udzielanie pomocy jest również realizowane  we współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę, na przykład z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. O wybrany rodzaj pomocy oprócz nauczycieli i innych podmiotów mogą także wnioskować rodzice. Jeśli z inicjatywą pomocy wychodzi szkoła, rodzice powinni zająć jakieś stanowisko. Mogą wyrazić zgodę na udział ich dziecka w dodatkowych zajęciach lub też nie. Porady i konsultacje kierowane do rodziców ze strony nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowawców, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego są także formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają w szkole wszyscy nauczyciele, specjaliści szkolni (pedagog, psycholog, doradca zawodowy) oraz specjaliści zaproszeni do szkoły, przeprowadzający warsztaty lub inne zajęcia mające na celu prawidłowy rozwój uczniów – fizyczny, psychiczny i emocjonalny.

Czas udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest indywidualną sprawą i zależy od potrzeb ucznia – trwa najczęściej do momentu osiągnięcia przez ucznia równowagi edukacyjno-wychowawczej, jednak  w niektórych sytuacjach proces ten wydłuża się i może trwać nawet wiele miesięcy.

Skuteczność udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest uzależniona od dobrej współpracy środowiska szkolnego oraz rodzinnego ucznia  – efekty tej współpracy z pewnością będą wcześniej widoczne, a uczeń dostrzeże, że jego osoba znajduje się w centrum zainteresowania grupy osób, które chcą mu pomóc.

Wychowywanie młodych, prawie dorosłych ludzi jest bardzo trudnym okresem zarówno dla rodziców,  jak i dla samych uczniów. Jednak każdy uczeń i każdy rodzic ma zapewnioną  pomoc szkoły i innych specjalistycznych instytucji w obliczu pojawiających się problemów w nauce i wychowaniu. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz wiadomości mailowej na adres: pedagog_curie@wp.pl

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Dzień tygodniaGodziny pracy
Poniedziałek7.45 – 13.15
Wtorek7.45 – 15.00
Środa7.45 – 13.00
Czwartek7.45 – 15.00
Piątek7.45 – 12.30