eTwinning

THE STORIES OF CITIES – HISTORIE MIAST

W listopadzie 2021 roku grupa uczennic z naszej szkoły (z klasy 3A oraz jedna z klasy 2A) wraz z opiekunem projektu, pani Aleksandrą Piechotą, przystąpiła do międzynarodowego projektu THE STORIES OF CITIES w ramach platformy eTwinning. Celem projektu było przedstawienie historii, dziedzictwa kulturowego, tradycji i współczesności 7 europejskich miast. W projekcie udział wzięły dwie szkoły z Turcji, jedna z Włoch, jedna z Rumunii, jedna z Litwy oraz jedna z Polski. W trakcie projektu uczniowie zbierali informacje nt historii i kultury swoich miast i ich okolic, a następnie prezentowali je w postaci plakatów, albumów i e -booka na platformie eTwinning. W trakcie trwania projektu na zaproszenie jednej ze szkół nasze uczennice odbyły spotkanie na platformie ZOOM ze swoimi rówieśnicami z Turcji, dzięki czemu mogły się zobaczyć i porozmawiać. Całość projektu zwieńczyło spotkanie uczniów oraz nauczycieli na platformie ZOOM w dniu 30 marca 2022r. Wszyscy mogli się zobaczyć, porozmawiać oraz wymienić swoimi doświadczeniami i uwagami w języku angielskim.
Celem projektu były zmotywowanie uczniów do głębszego poznania historii i kultury swoich miast, zaangażowanie w pracę zespołową, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym (całość odbywała się w języku angielskim), rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi aplikacjami graficznymi i komunikacyjnymi. Nasze spotkania i praca zespołowa dawały nam dużo radości i satysfakcji. Gratulacje za wspaniałą pracę i zaangażowanie!