Deklaracja przyjętego kandydata

Kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są dostarczyć wypełnioną deklarację*

*prosimy wydrukować dwustronnie.