Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY
Artur JADWISZCZOK

WICEDYREKTOR
Michał PELLA

JĘZYK POLSKI
Regina FRELICH
Nina SIWY
Grzegorz ZARZYCKI

FILOZOFIA
Iwona SZCZEPANIAK

JĘZYK ANGIELSKI
Lucyna DĄBROWSKA
Krzysztof NENOW
Marzena SOPEL
Aleksandra PIECHOTA
Tatiana GOLKA
Paweł KRASNOPOLSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI
Aleksandra RABSZTYN

JĘZYK NIEMIECKI
Marlena SIKORA-SOPOLSKA

JĘZYK WŁOSKI
Tomasz SLIAN

MATEMATYKA
Agnieszka PANDER
Sebastian MATYJASZCZYK
Artur JADWISZCZOK
Katarzyna SKUDLIK

HISTORIA
Roman HERRMANN
Krzysztof GRALA

BIOLOGIA
Iwona MIZERSKA
Roman MIZERSKI
Małgorzata BOSEK

GEOGRAFIA
Iwona MICHALIK
Iwona MIZERSKA

FIZYKA
Krystian PŁOTKOWSKI
Wojciech KWAŚNY
Monika JELONEK

CHEMIA
Grażyna KAŹMIERCZAK

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Krzysztof GRALA
Roman HERRMANN

RELIGIA
ks. Tadeusz KUŚKA
Barbara FRĄCKOWIAK

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Damian JAKSIK

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Celina KONIECZNY
Roman MIZERSKI

INFORMATYKA
Wojciech KWAŚNY
Roman LAZAR
Michał PELLA

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Damian JAKSIK
Anna MALCHARCZYK
Michał PELLA
Bartosz KOWALIK
Karolina KORZYNIEC

BIBLIOTEKA
Beata WRÓBLEWSKA

PEDAGOG SZKOLNY
Beata BENNA

PSYCHOLOG SZKOLNY
Joanna PIENIĄŻEK

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Teresa SZCZĘSNA

DORDADZTWO ZAWODOWE
Celina KONIECZNY