Wycieczka Koła Historycznego

Powiększ obraz

„Tradycje hutnicze – ochrona i popularyzacja” to nazwa jednego z zadań realizowanych przez Muzeum Hutnictwa w Chorzowie przy wsparciu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do współudziału w tym przedsięwzięciu zaproszone zostało także Koło Historyczne naszego Liceum. Jego członkowie w czwartek 9 listopada br. zwiedzili wystawę stałą w postindustrialnych wnętrzach elektrowni dawnej Huty Kościuszko i poznali okoliczności towarzyszące powstaniu muzeum oraz gromadzeniu zbiorów. W drugiej części pobytu uczniowie „Curie” wzięli udział w oryginalnych warsztatach tematycznych.