Pożegnanie

Maria Hajkowska urodziła się 24 pażdziernika 1944 roku w Katowicach Ochojcu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i zmianie miejsca zamieszkania kontynuowała edukację w VI Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach Bogucicach, gdzie zdała egzamin maturalny. Studia wyższe podjęła w 1962 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, które zakończyła zdobyciem tytułu magistra w 1967 roku. Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego skierowało ją do pracy w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Chorzowie. Po trzech latach, w 1970 roku przeniosła się na stanowisko nauczyciela fizyki w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. W 1975 roku, według obowiązujących wówczas przepisów prawa oświatowego, została nauczycielem dyplomowanym, a w 1979 roku Profesorem Szkoły Średniej. Od 1989 do 2000 pełniła funkcję wicedyrektora. Po 33 latach pracy wychowawczo-dydaktycznej w sierpniu 2000 roku przeszła na emeryturę.

Zarówno w pamięci uczniów jak i współpracowników zapisała się jako osoba bardzo pogodna i życzliwa. Za lata pracy nauczycielskiej i administracyjnej pozostajemy jej wdzięczni.

Absolwenci i Pracownicy IV LO