Biblioteka

Regulamin biblioteki IV Liceum Ogólnokształcącego

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek08.00 – 14.20 
Wtorek08.00 – 14.20
Środa08.00 – 14.20
Czwartek08.00 – 14.20
Piątek08.00 – 12.40

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej
IV Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Skłodowskiej-Curie w czasie pandemii

  1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego – stosować płyn dezynfekujący.
  3. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść trzy osoby: jedna wypożyczająca, dwie oczekujące w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
  4. Czytelników obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
  5. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę e-mailową biblioteki.
  6. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 3-dniowej kwarantannie.
  7. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. W czytelni może przebywać maksymalnie 5 osób z zachowaniem dystansu 1,5 m.
  8. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników bibliotekarz wietrzy salę.
  9. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki, czytelni i magazynie.