Uczniowie IV LO w Grecji

Powiększ obraz

Po rocznym zawieszeniu realizacji naszego projektu Erasmus+ „Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu” mogliśmy się wreszcie spotkać z naszymi partnerami z Grecji, Włoch i Północnej Macedonii; oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przygotowania do wyjazdu były krótkie, ale intensywne i już pod koniec września sześcioosobowa grupa uczniów pod opieką nauczycieli mogła wyruszyć na spotkanie rówieśników ze szkół partnerskich.

Na początku wyjazdu mieliśmy niepowtarzalną okazję, aby zwiedzić Saloniki, rozkoszować się kuchnią grecką oraz urokami tej nadmorskiej miejscowości. Docelowym miejscem spotkania było Xanthi, niewielka miejscowość w północno-wschodniej Grecji.

W pierwszym dniu zajęć w liceum w Xanthi czekało nas bardzo serdeczne powitanie, zwiedzanie szkoły, a następnie mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcjach między innymi chemii, fizyki i wychowania fizycznego. Byliśmy pod wrażeniem zaangażowania uczniów w pracę na lekcji, ich motywacji oraz poziomu języka angielskiego. Następnie przyszła kolej na naszą aktywność – omówiliśmy wcześniej przygotowane prezentacje na temat demokracji i poszanowania praw człowieka w poszczególnych krajach. Niezmiernie ciekawe było podejście każdej szkoły do zagadnień projektowych, każda grupa uczniów zwróciła uwagę na inny aspekt, w sposób zróżnicowany rozwinęła temat spotkania. W tym dniu był również czas na zajęcia integrujące grupę, wymianę opinii i faktów na temat funkcjonowania szkół, sytuacji politycznej i ekonomicznej w krajach uczestniczących w projekcie. Ważnym elementem kolejnego dnia wizyty w szkole było przedstawienie artystycznego podejścia do problematyki demokracji i praw człowieka. Były wiersze uczniów, ich autorskie piosenki, plakaty ukazujące ich podejście do tematu. Pokazano również wywiady z przedstawicielami mniejszości narodowych przeprowadzone w szkołach uczniów. Mieliśmy również możliwość zapoznania się z sytuacją imigrantów oraz poszanowaniem praw człowieka podczas wizyty w Urzędzie Miasta w Xanthi.

Nasza wizyta obfitowała również w wydarzenia artystyczne, kulturalne i kulinarne. Poznaliśmy historię, tradycje, kuchnię Grecji, zwiedziliśmy Kavalę, muzeum archeologiczne w miejscowości Abdera, groby macedońskie. Mieliśmy również okazję zaprezentować nasze umiejętności aktorskie wcielając się w role Antygony i Kreona w antycznym teatrze Filippi. W Xanthi zwiedziliśmy Stare Miasto, przespacerowaliśmy Ścieżką Życia, a także wysłuchaliśmy muzyki greckiego kompozytora Manosa Hadjidakisa w wykonaniu greckiej uczennicy.

Niezapomnianym przeżyciem było uczestniczenie w plenerowych zajęciach sportowych. Było strzelanie z łuku, wspinaczka na ściance, tyrolka, a na zakończenie kajaki.

Pięć dni wspólnej pracy, zabawy, poznawania się, uczenia się od siebie nawzajem minęło zdecydowanie za szybko. Po łzach pożegnania nastąpiły obietnice rychłego spotkania w trakcie wakacji, może już zimowych.

Trzeba podkreślić, że możliwość spotkania się twarzą w twarz miała kluczowe znaczenie dla realizacji naszego projektu, przyczyniła się do doskonalenia umiejętności językowych, umiejętności krytycznego myślenia, co było zwłaszcza zauważalne podczas debaty uczniowskiej. Uczniowie mogli analizować wybrane kwestie porównawczo, wchodzić w interakcje w zespołach wielokulturowych. Mogli również zaobserwować, w jaki sposób różne kraje i różne kultury mogą, ale nie muszą, różnie myśleć o tych samych kwestiach. Udział w wymianie pozwolił uczniom na rozwinięcie świadomości międzykulturowej, dzięki czemu będą mogli się również lepiej zdefiniować w kontekście europejskim.