Profile klas 2023/2024

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, należą:

OdziałObowiązkowe zajęcia edukacyjne
1a klasa prozdrowotnajęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia
1b klasa turystycznajęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia
1c klasa psychologicznajęzyk polski, matematyka, język angielski historia
1d klasa politechnicznajęzyk polski, matematyka, język angielski, fizyka
1e klasa językowajęzyk polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie