Profile klas 2023/2024

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, należą:

OdziałObowiązkowe zajęcia edukacyjne
1a klasa prozdrowotna
z językiem hiszpańskim
język polski, matematyka, język angielski, biologia
1b klasa prozdrowotna
z językiem włoskim
język polski, matematyka, język angielski, biologia
1c klasa turystycznajęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia
1d klasa psychologicznajęzyk polski, matematyka, język angielski historia
1e klasa
turystyczno-politechniczna
język polski, matematyka, język angielski, geografia (gr. turystyczna)
język polski, matematyka, język angielski, fizyka (gr. politechniczna
1f klasa językowajęzyk polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie