Ojciec Jan Wróblewski

Powiększ obraz

22 lutego 2024 roku w Bytomiu zmarł o. Jan Wróblewski jeden z grona kapłanów wśród absolwentów naszego liceum. Został pochowany na cmentarzu zakonnym w Pieniężnie.

Urodził się 15 czerwca 1956 roku w Maciejkowicach i w tamtejszej szkole podstawowej nr 25 w 1963 roku rozpoczął naukę. W latach 1971 – 1975 uczęszczał do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Po zdaniu egzaminu maturalnego rozpoczął nowicjat w zakonie werbistów (Zgromadzeniu Słowa Bożego). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. Tam też w 1977 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a w 1981 roku śluby wieczyste. W 1982 roku przyjął święcenia kapłańskie, po których przez 2 lata posługiwał jako wikary w parafii werbistów w Rybniku.

Od 1984 do 1992 kierował duszpasterstwem powołaniowym zakonu w Pieniężnie. W 1982 roku został skierowany na studia doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Po ich ukończeniu wykładał teologię dogmatyczną w seminarium w Pieniężnie i został jego wicerektorem. W 2007 roku wybrano go wiceprowincjałem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego i jej rzecznikiem prasowym. Pełnienie powyższych funkcji łączył z posługą rekolekcjonisty i spowiednika w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

W 2023 roku przeniósł się do parafii werbistów Bytomiu.

            Przez lata pracy kapłańskiej na różnych stanowiskach o. Jan zachowywał kontakt korespondencyjny i osobisty ze swoją wychowawczynią i niektórymi nauczycielami naszego liceum oraz grupą swoich klasowych koleżanek i kolegów. Uczestniczył także w zjazdach absolwentów.