Pożegnanie

Pani profesor Urszula Kafanke urodziła się 1 lutego 1929 roku w Chorzowie Starym. Tam też w 1936 roku rozpoczęła edukację w szkole podstawowej. Od 1939 roku w realiach okupacyjnych na Górnym Śląsku kontynuowała ją w szkole niemieckiej. W 1945 roku została przyjęta do klasy drugiej Miejskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie (obecne IV LO).

Tam w 1947 roku zdała tzw. małą maturę, a w 1949 roku egzamin dojrzałości, by rozpocząć w tym samym roku studia w Krakowie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1952 roku po ukończeniu studiów I stopnia otrzymała nakaz podjęcia pracy w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Chorzowie. W latach 1953-1970 była etatowym nauczycielem historii w tymże liceum i wychowawcą w przyszkolnym internacie.  Po zamknięciu  tej zasłużonej dla chorzowskiej oświaty placówki, przeniosła się do IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie. W 1973 roku na podstawie obowiązujących wówczas przepisów oświatowych została nauczycielem dyplomowanym, a w 1979 otrzymała tytuł profesora szkoły średniej. Po przejściu na emeryturę w 1985 roku pracowała nadal w niepełnym wymiarze etatu do 1992 roku.

Za swą pracę pedagogiczną i wychowawczą oraz działalność społeczną została odznaczona Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania i Złotym Krzyżem Zasługi.

Była wyrazistą postacią w gronie nauczycieli „Curie”. Jej wiedza merytoryczna i konsekwencja wzbudzały respekt uczniów oraz szacunek koleżanek i kolegów.