Zebrania rodziców

Harmonogram zebrań rodziców:

Klasy I 1 września 2023 r. o godz. 17.00 (w auli szkoły),

Klasy II-IV 7 września 2023 r. o godz. 17.00.