Deklaracja przyjętego kandydata

UWAGA! W zakładce Rekrutacja pojawiła się deklaracja, którą zobowiązany jest dostarczyć każdy nowoprzyjęty uczeń do szkoły.