SZKOLNY TURNIEJ AKTORSKI
Regulamin konkursu

1.Organizacja konkursu:

    Szkolny Turniej Aktorski to konkurs powstały w wyniku współpracy nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego z panią mgr Małgorzatą Grabiańską–Kosior - Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie.

    Pani Dyrektor jest autorką niniejszego regulaminu, który został stworzony z myślą o uczniach gimnazjów. Od 2008 roku dzięki inicjatywie pań prof. Reginy Frelich i Niny Siwy adresatami konkursu stali się także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

    W tym roku pragniemy złożyć hołd wspaniałej artystce pani Irenie Kwiatkowskiej, dlatego wszystkie zadania będą dotyczyły jej osoby.

    Turniej przeprowadzony jest na terenie IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie, jego adresatami są uczniowie szkoły. Nad przygotowaniem i przebiegiem konkursu czuwają:
    •pani prof. Nina Siwy
    •pani prof. Regina Frelich


2.Warunki uczestnictwa:

    W turnieju uczestniczą pięcioosobowe zespoły tworzone przez uczniów danej klasy lub zespoły mieszane, w skład których wchodzą przedstawiciele kilku klas, nie więcej jednak niż trzech.


3.Etapy turnieju:

I etap:
Zadania dykcyjne – piosenki wykonywane przez panią Irenę Kwiatkowską
 (jedna osoba z reprezentacji zespołu losuje zadanie i czyta je) – możliwość zdobycia od 0 do 3 pkt.
Pytania teoretyczne – wiedza na temat osiągnięć artystycznych aktorki
 (na jedno wylosowane pytanie odpowiada reprezentacja zespołu) – możliwość zdobycia od 0 do 3 pkt.
Zadanie aktorskie (reprezentacja zespołu losuje tytuł filmu bądź nazwę kabaretu, w którym występowała Irena Kwiatkowska, powinna go zainscenizować w taki sposób, aby widzowie odpowiedzieli, co było tematem prezentacji) – możliwość zdobycia od 0 do 3 pkt.

II etap:
Do drugiego etapu przechodzą trzy zespoły z największą liczba punktów (w razie trudności z wyłonieniem pierwszej trójki przewidujemy dogrywkę w postaci zadań aktorskich)
Zadania dykcyjne - piosenki wykonywane przez panią Irenę Kwiatkowską (obowiązuje ta sama zasada, co w pierwszym etapie, lecz wzrasta stopień trudności) – możliwość zdobycia od 0 do 3 pkt.
Pytania teoretyczne - wiedza na temat osiągnięć artystycznych aktorki (obowiązuje ta sama zasada, co w pierwszym etapie, lecz wzrasta stopień trudności) – możliwość zdobycia od 0 do 3 pkt.
Zadanie aktorskie reprezentacja zespołu przedstawia wcześniej przygotowaną, pantomimę Ballady jarzynowej, czas prezentacji nie może przekroczyć czasu trwania piosenki – możliwość zdobycia od 0 do 3 pkt.

4.Terminy:

IV Szkolny Turniej Aktorski odbędzie się 14.04.2010r. o godz. 13.15 w auli IV LO. 

Karty zgłoszeń można uzyskać u Pani profesor Reginy Frelich oraz pod następującym adresem:

http://www.curie.edu.pl/web/polonisci/files/karta_zgloszenia.doc

Ostateczny termin zgłaszania zespołów do turnieju upływa 08.04.2011r.

5.Nagrody:

Zwycięski zespół otrzyma bilety do Teatru Rozrywki na wybrany przez siebie spektakl.

6.Materiały:

Sugerowane strony internetowe:

»http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/113636

»http://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Kwiatkowska

»http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/2606,karierateatr.html

»http://www.tekstowo.pl/