Beata Benna, s. nr 8
Regina Frelich, s. nr 21
Nina Siwy, s. nr 33
Beata Wróblewska, biblioteka
Grzegorz Zarzycki, s. nr 42