Konkurs Recytacji w Gwarze Śląskiej odbył się po raz pierwszy w marcu 1992 roku, w murach naszego Liceum. Od tego czasu odbyło się już u nas 15 spotkań z gwarą śląską. Jest to największa tego typu impreza w regionie. Nasz konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Górnego Śląska, którzy mówią gwarą śląską i są gotowi zaprezentować swe umiejętności przed wytrawnym jury złożonym z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

•    Prof. Helena Synowiec - Katedra Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
•    dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, aktywny badacz kultury i literatury śląskiej
•    dr hab. Jacek Lyszczyna – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
•    dr Mirosława Siuciak z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
•    dr Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
•    mgr Halina Pisarkowa, polonistka z IV LO w Chorzowie

Konkurs odgrywa już dzisiaj sporą rolę w budowaniu struktur regionalnych, ma też dużą rolę kulturotwórczą. Nieodmiennie budzi ogromne zainteresowanie instytucji opiniotwórczych, a przede wszystkim – budzi zainteresowanie młodzieży i nauczycieli, którzy przyjeżdżają do nas z całego Górnego Śląska, w tym z czeskiej Karwiny, gdzie znajduje się polskie gimnazjum. Co roku w eliminacjach bierze udział co najmniej 30, a nieraz nawet blisko 50 uczestników. Od 2002 roku na finał Konkursu zapraszamy zwycięzców Miedzygimnazjalnego Konkursu Recytacji w Gwarze Śląskiej, który objęliśmy patronatem i który odbywa się w Gimnazjum nr 8 w Chorzowie.

Do celów Konkursu należy m.in.:
-    popularyzacja gwary śląskiej
-    realizacja programu edukacji regionalnej
-    popularyzacja śląskich tradycji, obyczajów, wartości – poprzez teksty gwarowe, spotkania uczestników, nauczycieli z regionu, wymiana doświadczeń
-    popularyzacja Chorzowa wśród uczestników konkursu i zaproszonych gości – również z Zaolzia
-    gromadzenie bibliografii tekstów gwarowych gromadzenie tekstów gwarowych

Owocem gwarowych spotkań są dwie publikacje zawierające obserwacje i doświadczenia z odbytych edycji Konkursu. Ostatnia taka publikacja ukazała się w 2004 roku.
Konkurs Recytacji w Gwarze Śląskiej jest popularny i znany na Śląsku. Co roku jest on nagłaśniany w prasie i radiu.