Regulamin przyjęć kandydatów

Regulamin przyjęć kandydatów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie