Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY
Artur JADWISZCZOK

WICEDYREKTOR
Iwona MIZERSKA

JĘZYK POLSKI
Regina FRELICH
Nina SIWY
Grzegorz ZARZYCKI

FILOZOFIA
Iwona SZCZEPANIAK

JĘZYK ANGIELSKI
Lucyna DĄBROWSKA
Krzysztof NENOW
Marzena SOPEL
Aleksandra PIECHOTA
Mirosława KOŚCIELNICKA-urlop

JĘZYK HISZPAŃSKI
Aleksandra RABSZTYN

JĘZYK NIEMIECKI
Janina WÓJCIK

JĘZYK WŁOSKI
Tomasz SLIAN

MATEMATYKA
Agnieszka PANDER
Sebastian MATYJASZCZYK
Agnieszka SKRZYPCZYK

HISTORIA
Roman HERRMANN
Krzysztof GRALA

BIOLOGIA
Iwona MIZERSKA
Roman MIZERSKI
Małgorzata BOSEK

GEOGRAFIA
Iwona MICHALIK
Robert MATUSIAK

FIZYKA
Krystian PŁOTKOWSKI
Wojciech KWAŚNY

CHEMIA
Artur JADWISZCZOK
Bartłomiej BAUC

WOS
Krzysztof GRALA
Roman HERRMANN

RELIGIA
ks. Tadeusz KUŚKA
Tomasz WYPLER

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Damian JAKSIK

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Celina KONIECZNY

INFORMATYKA
Wojciech KWAŚNY
Michał PELLA

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Damian JAKSIK
Anna MALCHARCZYK
Michał PELLA
Daniel KĘDZIERA
Bartosz KOWALIK

BIBLIOTEKA
Beata WRÓBLEWSKA

PEDAGOG SZKOLNY
Beata BENNA

PSYCHOLOG SZKOLNY
Joanna PIENIĄŻEK

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Sylwia BILIK

DORDADZTWO ZAWODOWE
Celina KONIECZNY